SKOLERUTA 2010/11

Skolestart for elevene : 23. august

Høstferie: 7. - 8. oktober

Fridag: 19. november

Siste skoledag før jul: Tirsdag 21.desember.

 

Elevstart etter juleferien:

Tirsdag 4.januar  2010

 

Vinterferie: 14. - 18. mars

Påskeferie: 18. - 26 .april

Fridager: 16.mai og 3. juni

 

Siste skoledag: 23. juni 2011