Lenker om utdanning:
Digitalbiblioteket
Skolehjelperen
Skolenettet
Utdanning.no
NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Universitetet i Oslo
Universitetet i Bergen
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Stavanger
Skoleporten
OECD om utdanning
Elevinspektørene
Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning
Nasjonalt nettverk for skolebasert vurdering
Utdanningsdirektoratet
Utdannings- og forskningsdepartementet


Lenker til interesseorganisasjoner:
Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)
ADHD foreningen
Aktive foreldre
AFAM: Anonyme Foreldre av Mobbeofre
Assistanse: foreningen for synshemmede barns sak
Autismeforeningen i Norge
Downsnett Norge
Dysleksiforbundet i Norge
FFO: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Forening 2 Foreldre
HBF: Handikappede Barns Foreldre
Knappen: forening for barn med spise- og ernæringsproblemer
Leppe- og Ganespalte foreningen
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norges Astma- og Allergiforbunds Ungdom
Norsk Epilepsiforbund (NEF)
Stiftelsen Dysleksiforskning
Foreningen for hjertesyke barn
Voksne for Barn