Lærerplanverket for grunnskolen
Klikk på lenken i slutten på dette avsnittet så finner dere oversikt over alle lærerplanene i lærerplanverket for grunnskolen dvs 1. til 10. klasse. Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen


Matematikk

Et læreplanverk er et stort og forholdsvis tungt dokument. I lenken under har de tatt utgangspunkt i "Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen", L97, og brukt enklere ord til å gjenfortelle det som står om matematikkfaget i grunnskolen. Med i beskrivelsene er ordforklaringer og eksempler.  Det er svært stor variasjon i elevenes utvikling. Noen lærer enkelte ting tidlig, hos andre kommer det senere. Hvis det er punkter i denne trinnvise oversikten som en elev etter endt klassetrinn ikke kan, er det ingen stor krise. Men, det betyr at det kan være fordelaktig å hjelpe eleven på dette punktet.

 Klikk her for å se hva elevene bør kunne fra 1.  til 10. klasse